BETINGELSER OG VILKÅR FOR KØB AF SimpleSite-ABONNEMENT ELLER -SERVICEYDELSER

Du bedes læse følgende betingelser og vilkår for køb af SimpleSite-abonnementer og hjemmesideserviceydelser omhyggeligt, før du anvender en SimpleSite-hjemmeside eller køber et SimpleSite-abonnement. Ved at anvende SimpleSites hjemmesideserviceydelse og ved at indgå aftale om at købe et abonnement på vores hjemmesideserviceydelser erklærer du, at du har læst, forstået og accepteret disse betingelser og vilkår. Hvis du ikke accepterer disse betingelser og vilkår, må du ikke anvende SimpleSites onlineprodukter og hjemmesideserviceydelser.

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

SimpleSite ApS (herefter "SimpleSite")
Toldbodgade 31, 3. tv.
DK-1253 København K
CVR: 27972454
Tlf: +45 33 32 17 12
Fax: +45 33 32 17 14
Email: kundeservice@simplesite.com (Hvis du allerede er bruger hos SimpleSite, og du vil kontakte os, beder vi dig nævne adressen på din SimpleSite-hjemmeside i e-mailen og sende e-mailen fra den e-mailadresse, du brugte, da du oprettede din SimpleSite-hjemmeside).

BETALING

Alle betalinger er knyttet direkte til SimpleSite PRO- eller SimpleSite E-commerce-abonnementet og eventuelle yderligere køb og produktegenskaber, der hører under abonnementet. En beskrivelse af det abonnement, der købes, prisen på abonnementet og abonnementets løbetid oplyses på købstidspunktet.

Dit SimpleSite PRO- eller SimpleSite E-commerce-abonnement bliver automatisk fornyet til den normale abonnementspris for at sikre, at din hjemmesides tilstedeværelse på internettet ikke afbrydes eller udløber. Det betyder, at beløbet automatisk bliver opkrævet hos dig, 10 dage før PRO- eller E-commerce-abonnementsperioden udløber.

Du kan annullere den automatiske fornyelse når som helst ved at klikke på menufanen "Dit abonnement", når du er logget på SimpleSite. Du kan senest annullere den automatiske fornyelse og undgå fremtidige opkrævninger, 10 dage før dit PRO- eller E-commerce-abonnements udløbsdato.

Kun gyldige SimpleSite PRO-abonnenter kan have et domænenavn til en SimpleSite-hjemmeside.

Hvis vi ikke kan forny dit abonnement automatisk, vil vi informere dig via e-mail, 10 dage før dit PRO- eller E-commerce-abonnement udløber. Du vil så blive bedt om at logge ind på SimpleSite og foretage betaling for den kommende abonnementsperiode.

Du kan se tidligere betalinger og udskrive kvitteringer ved at klikke på "Dit abonnement", når du er logget på SimpleSite.

PRODUKTER, SERVICEYDELSER OG ADGANG

Som kunde hos SimpleSite har du til enhver tid adgang til den gratis SimpleSite Basic-platform. Kunder hos SimpleSite kan få adgang til SimpleSite PRO- og/eller E-commerce-platformen, når SimpleSite har registreret betaling af et abonnement. Når der foretages en betaling ved hjælp af et onlinebetalingssystem, f.eks. et kreditkort, vil du få øjeblikkelig adgang, så snart din betaling er bekræftet. Det kan tage nogle dage at ekspedere andre typer betalinger, hvorefter der gives adgang.

Abonnenter på SimpleSite PRO og E-commerce har 14 dages fortrydelsesret efter køb af et abonnement. Hvis du tager serviceydelsen eller produktet i brug inden for disse 14 dage, frasiger du dig fortrydelsesretten.

SimpleSite E-commerce-kunder kan også vælge at nedgradere til et SimpleSite PRO-abonnement inden for de 14 dage, hvor fortrydelsesretten gælder. Det er dog ikke muligt at nedgradere fra et SimpleSite PRO-abonnement til den gratis SimpleSite Basic-platform.

En bruger kan ikke forlange et større beløb tilbagebetalt end den pris, der blev betalt for PRO- eller E-commerce-abonnementet. Bemærk, at det købte onlineprodukt kun må anvendes af kunden selv. Det må ikke deles eller udlejes ved at dele adgangskoden, videregives, videresælges eller på anden måde videredistribueres.

SimpleSite forbeholder sig retten til at suspendere og/eller ophæve ethvert køb af onlineprodukter, hvis SimpleSite opdager, at tredjeparter anvender salgsfremmende tilbud til at opnå en utilsigtet økonomisk gevinst eller kommission.

Nedetid betyder perioder, hvor SimpleSites onlineservice er utilgængelig eller kun tilgængelig i begrænset omfang. SimpleSite giver ingen garanti for serviceydelsens tilgængelighed og kan ikke holdes ansvarlig for nedetid eller vanskeligheder i forsøget på at opnå adgang til serviceydelsen, hvilket kan indtræffe lejlighedsvis i forbindelse med opdateringer og vedligeholdelse. Desuden er SimpleSite ikke ansvarlig for nedetid, der skyldes tredjepartsleverandører, internetudbydere osv., eller for nedetid, der skyldes force majeure.

SimpleSite forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser og vilkår. SimpleSite forbeholder sig retten til at ændre abonnementspriser med mindst femten (15) dages varsel. Vi forbeholder os retten til at pålægge dig at ændre dine loginoplysninger, uanset om det er af sikkerhedsårsager eller andre årsager.

Klager

Såfremt du er uenig i en afgørelse, som vores kundeservice har truffet, bedes du gensende din klage samt din indsigelse mod afgørelsen.

Det hele bedes fremsendt til complaint@SimpleSite.com.

For bedst muligt at kunne tage stilling til din klage, beder vi dig skrive fra samme emailadresse som du oprindeligt benyttede under korrespondancen med vores kundeservice.

Vær opmærksom på at kun klager, der har været behandlet af vores kundeservice, vil blive håndteret af vores klageansvarlige. Alle andre henvendelser vil blive videresendt til kundeservice på kundeservice@SimpleSite.com.

Alle henvendelser vil blive besvaret indenfor 3 arbejdsdage.

BETINGELSER OG VILKÅR for brug af SimpleSite-produktet

Du indvilger hermed i, at du kun vil anvende serviceydelsen i fuld overensstemmelse med denne aftale, og specifikt, at du vil afgive nøjagtige og fuldstændige oplysninger i forbindelse med etableringen af din SimpleSite-hjemmeside.

BEMÆRK: SimpleSite-produktet leveres under den ufravigelige betingelse, at det ikke må bruges til at offentliggøre eller støtte krænkende indhold af nogen art. Det omfatter uopfordrede kommercielle e-mails, masse-e-mails, ærekrænkende udtalelser, udbredelse af internetvira og orme, trojanske heste og andre skadelige aktiviteter, pornografi, voksenindhold, stalking og krænkende indlæg. Du må ikke overtræde loven i forbindelse med din brug af serviceydelsen. Alt indhold, som SimpleSite vurderer som krænkende, vil blive slettet øjeblikkeligt og uden varsel uanset SimpleSite-produktets eller serviceydelsens abonnementsstatus. SimpleSite refunderer ikke betalinger for en SimpleSite-hjemmeside, der er blevet lukket som følge af en overtrædelse af ovenstående betingelser.

Du indvilger i, at du ikke må anvende dit SimpleSite-produkt til at forsøge at få fat i adgangskoder eller andre personlige oplysninger fra tredjeparter i ulovligt eller bedragerisk øjemed. Du indvilger i, at du ikke i strid med sandheden må udgive dig for at være en anden person eller en organisation eller på vildledende vis fremstille din relation til personer eller organisationer. Du indvilger i, at du ikke vil fremstille eller udsende spam.

Du indvilger i, at du alene er ansvarlig for alt indhold (data, tekst, software, musik, lyde, billeder, fotografier, grafik, video, beskeder, filer og enhver anden form for indhold), som du offentliggør på din SimpleSite-hjemmeside, og at du er ansvarlig for at sikre, at dit indhold ikke krænker lokal eller international lovgivning om ophavsret på nogen måde. SimpleSite hverken overvåger eller gennemgår indhold og er på ingen måde erstatningspligtig for kvaliteten eller naturen af det indhold, du offentliggør. SimpleSite er ikke ansvarlig for indhold, som du har offentliggjort på din SimpleSite-hjemmeside, og kan ikke holdes erstatningspligtig i henhold til krav rejst af dig eller tredjepartsejere af indhold.

Hvis dit indhold ikke er i strid med vores betingelser og vilkår, står det dig frit for at offentliggøre links til din SimpleSite-hjemmeside, hvor du end måtte ønske det, og der er ingen begrænsninger på din adgang til at offentliggøre indhold på din SimpleSite-hjemmeside. Du må ikke bruge din SimpleSite-hjemmeside til at fremvise fotografier, der er offentliggjort på tredjepartshjemmesider.

SimpleSite kan ikke holdes erstatningspligtig af dig eller nogen tredjepart for tab eller misbrug af indhold eller for direkte eller indirekte økonomisk tab i forbindelse med misbrug af indhold, uanset naturen heraf.

SimpleSite kan ikke holdes erstatningspligtig for misbrug af din adgangskode, uanset om det skyldes din forsømmelighed, eller at adgangskoden eller SimpleSite er blevet hacket.

SimpleSite forbeholder sig retten til at give politiet og domstolene adgang til det indhold, du har offentliggjort på din SimpleSite-hjemmeside. Hvis SimpleSite mener, at en SimpleSite-hjemmeside indeholder ulovligt materiale (f.eks. børnepornografi eller lignende) eller støtter eller deltager i ulovlige aktiviteter, forbeholder SimpleSite sig retten til at suspendere eller lukke din SimpleSite-hjemmeside uden forudgående varsel og informere politiet om det ulovlige indhold/den ulovlige aktivitet og om din identitet.

SimpleSite forbeholder sig retten til at afbryde eller suspendere adgang til vores servicer og/eller blokere din hjemmeside uden forudgående varsel.

SimpleSite forbeholder sig retten til at slette en inaktiv SimpleSite-hjemmeside og alt indhold, 3 måneder efter at abonnementet er udløbet. Det betyder, at ejeren af en SimpleSite-hjemmeside har 3 måneder efter abonnementets udløbsdato til at forny abonnementet.

SimpleSite kan ikke holdes hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab af nogen art i forbindelse med lukning og sletning af SimpleSite-hjemmesider. SimpleSite kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for tab, der skyldes, at SimpleSite-serviceydelsen er helt eller delvist utilgængelig.

Ved at blive registreret hos SimpleSite og oplyse din e-mailadresse giver du udtrykkeligt samtykke til, at SimpleSite af og til må sende dig e-mails med salgsfremmende indhold. Hvis du ikke ønsker at modtage salgsfremmende indhold/nyheder, kan du når som helst oplyse dette til SimpleSite eller afmelde dig direkte i vores e-mails. Bemærk, at der er visse typer meddelelser fra os, som du ikke kan afmelde, herunder meddelelser om transaktioner på din konto.

Hvis du har oprettet dit gratis SimpleSite-abonnement via en tredjepart, f.eks. i forbindelse med et medlemskab i en klub eller et abonnement på et blad, gælder ovenstående betingelser og vilkår vedrørende udløb og betaling muligvis ikke. Sæt dig ind i betingelserne og vilkårene for tredjepartens prøveabonnement.

Domæner

Domæner er underlagt yderligere og separate betingelser fra den relevante NIC eller registrar (lokale domænemyndighed). Hvis du ikke efterlever disse separate betingelser, kan du miste ejerskab og brugsret til et domæne, du har købt, og SimpleSite kan ikke holdes ansvarlig for dette tab. Disse separate betingelser kan også indeholde regler og begrænsninger for hvorledes du kan overføre eller administrere dit domæne samt krav om at du opgiver helt præcise og korrekte kontaktinformationer. Læs mere

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) bestemmelser

ICANN klausuler

ICANN Expired Registration Recovery Policy

Hvis dit domæne udløber, kommer det i en såkaldt ”Auto-Renew Grace Period” (i 0-45 dage), efterfulgt af en 30 dages ”Redemption Grace Period”. Når sidstnævnte periode slutter, vil du ikke længere kunne fornye dit domæne. Dit domæne fritgives da til registrering af tredjepart.
Den sidsnævnte periode er lavet for at give domæneejere en sidste chance for at bevare deres domænenavn, inden det bliver offentligt tilgængeligt. Dog koster det $100 at generhverve sig et domæne i denne periode. Read more

Copyright

Hvis du mener, at ophavsretligt beskyttet materiale, som du har rettigheden til, bliver brugt på en SimpleSite-hjemmeside uden din tilladelse, skal du sende en e-mail til kundeservice@simplesite.com. Denne type henvendelser bør kun foretages af den person, der ejer ophavsretten til det pågældende materiale, eller af en person, som har bemyndigelse til at handle på ejerens vegne.

EJEROPLYSNINGER

Denne hjemmeside leveres af:
SimpleSite ApS
Toldbodgade 31, 3.tv.
1253 København K
Telefon: 3332 1712
Email: kundeservice@simplesite.com

HJEMMESIDENS BRUG AF COOKIES

Denne hjemmeside bruger cookies til at huske dine indstillinger med og til at tælle, hvor mange besøg er der på siden, til statistisk brug.

COOKIES

Denne hjemmeside bruger cookies som beskrevet herover. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes af din browser for at genkende din computer, hvis du besøger hjemmesiden igen senere. Der gemmes ingen personlige oplysninger i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

HVOR LÆNGE GEMMES EN COOKIE?

Cookies slettes automatisk efter et antal måneder (det præcise antal måneder kan variere), men de fornys ved hvert besøg.

SÅDAN SLETTES COOKIES

Du kan styre og/eller slette cookies, som du vil – det kan du læse mere om på AllAboutCookies.org. Du kan slette alle cookies, der allerede findes på din computer, og du kan indstille de fleste browsere til at forhindre, at der oprettes cookies.

DENNE HJEMMESIDE BRUGER COOKIES FRA GOOGLE ANALYTICS (STATISTIK)

Denne hjemmeside bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på hjemmesiden med.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout